Fotografering af arbejdsskader

Når skaden er sket skal du i mange tilfælde dokumentere skadens omfang overfor dit forsikringsselskab, efter et stykke tid ( ofte 1 år) .
Som sygeplejerske og professionel fotograf kan jeg fotografere personskader som følge af arbejdsskader/ulykker.
Det er vigtigt at imødekomme forsikringsselskabets krav til billedets kvalitet ligesom det er vigtigt for både skadelidte og forsikringsselskabet,at dokumentere skadens aktuelle omfang. Jeg har samarbejdet en del med Top Danmark og Arbejdsskadestyrelsen.

Når du kommer til mig for at få fotograferet din skade, da medbring venligst brev fra forsikringsselskabet /arbejdsskadestyrelsen hvoraf det fremgår både dit journallnr. samt hvilke billeder der skal tages.